terug naar portfolio
schetsen
quote tekens beeldmerk

Dataïsme

CMD Leerjaar 3, februari - juli
"Men bewust maken van misleidende en gemanipuleerde data", de opdracht die onze projectgroep van Baltan Labratories kreeg tijdens de verdieping. Dit hebben wij als groep doorontwikkeld tot de term "Dataïsme" met als product een reeks interactieve posters en een online test met als uitkomst een antwoord op de vraag "Hoe goed gelovig ben jij?". Dit project is een maand geëxposeerd in het NatLab te Eindhoven.
Posters Expositie